Nultý ročník, čili Zero Class Monty School, není běžná přípravka

 


Předškoláci se stávají malými žáky, docházejí do školy a mají výuku se vším všudy, pouze ve zkrácené podobě, a to 2x týdně dopoledne. Věnují se češtině, angličtině úvodu do matematiky a prvouky, seznámí se s prací na interaktivní tabuli i PC. Žáci si vedou portfolia, umožňující přehledně sledovat jejich pokroky. Rodiče jsou navíc pravideně informováni o dění formou e-mailu. Výuku vede český učitel a anglický rodilý mluvčí rovným dílem.

 

Obecné cíle a výhody MONTY systému předškolní výuky

  • Žáci jsou hrdí, že chodí do školy, což jim usnadňuje pochopit a osvojit si důležité návyky, pravidla, způsoby školní práce.

  • Snadno lze rozpoznat školní zralost, takže můžeme zodpovědně k zápisu doporučit i zdatné děti, které jsou mladší, případně doporučit odklad těm, pro něž bude výhodou ještě rok počkat.

  • Při nástupu do školy žáci již znají školní prostředí, vědí, co se od nich očekává, mají základní znalosti v oblasti čtení, psaní, počtů, a proto neprožívají stres spojený s přechodem ze školky do školy, a zároveň mohou postupovat rychleji než je běžné.

 

<< zpět