Monty Preschool and Nursery je malá moderní anglická školka pro děti od 3 let a útulné rodinné jesličky pro děti už od 1 roku. Děti učíme anglicky, dokonale o ně pečujeme a vždy dbáme na jejich zdraví a bezpečnost.


Anglicky se děti naučí rozumět a mluvit díky celodenní intenzivní komunikaci se zkušenými anglickými učiteli. Originální Monty metodika je kombinací British preschool curriculum, montessori prvků a integrované tematické výuky.


Předškolákům, kteří se připravují k nástupu do 1. třídy anglické ZŠ Monty School, se věnujeme v Monty Zero Class odpovídající svou náplní první třídě základní školy.


Přístup učitelů je přátelský a respektující, k dětem i k rodičům. Samozřejmostí je 100% informovanost a diskrétnost.


Monty je první a jediná anglická školka v Ostravě.


Dáváme dětem náskok tím, že je učíme mluvit anglicky, přemýšlet v souvislostech, tvořit a rozhodovat se, učíme je samostatnosti, respektu k ostatním, zdvořilosti, touze objevovat a poznávat svět. V Monty jsou děti šťastné a spokojené.